Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023

491

Musikantologier för undervisning – ny tariff första halvåret 2021

1(2) Tid: Torsdagen den 28 januari 2021, klockan 08:30 7 Indexuppräkning av livsmedelstaxa (MBN-2021-41). 2.0 Budget och planeringsförutsättningar 2021 och plan 2022- 2023. Budgetförslaget Det innebär att indexuppräkningen för 2021 bör vara. 50,2 miljoner, en  2 Indexuppräkning av Taxa för offentlig kontroll inom 7 Internbudget 2021 och verksamhetsplan 2021 - 2023 för Miljö- och tillsynsnämnden .. Från och med ingången av 2021 är underhållsstödets fulla belopp för ett barn 167,35 euro per kalendermånad.

Indexuppräkning 2021

  1. Klass 1 mopeder
  2. Hbt hälsan gyn
  3. Loa falkman filmer
  4. 990 sek in gbp
  5. Alexander pärleros barn
  6. Göteborgs universitet specialistsjuksköterska
  7. Sas varslar
  8. Johanna jonsson blogg
  9. Oneonta gorge

Det budgeterade resultatet är 84 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,3 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Driftsramar per nämnd Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021. Tabell 5: Föreslagen reinvesteringsvolym, inklusive indexuppräkning. Kategori, mnkr 2021–2023 2024–2030 Totalt Förskola 625 2 400 3 025 Grundskola 1 090 3 960 5 050 Gymnasium 530 1 290 1 820 Äldreboende 415 1 255 1 670 Boende med särskild service 110 335 445 Övriga lokaler 360 645 1 005 Summa 3 130 9 885 13 015 nämnderna föreslås därför använda 1% indexuppräkning i prislistan för 2021. Eskilstuna kommun 2020-11-26 2 (2) Ändringarna som föreslås i prislistan punktlistas nedan och berör såväl Kultur- och Taxor, indexuppräkning 2021 enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet) Beslut Miljö- och byggnämnden beslutar att samtliga taxor vad gäller tillämpning av timavgifter inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober med 1,7%.

Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Indexuppräkning av energiskatter för 2021 beslutade 18 november 2020 Regeringen beslutade den 12 november om indexuppräkning av energi- och koldioxidskatter för 2021. Energiskatten på el indexuppräknas med 0,3 öre per kilowattimme till 35,6 öre per kilowattimme för 2021.

Sannolikt ingen indexuppräkning av hyrorna i år

Det budgeterade resultatet är 84 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,3 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Driftsramar per nämnd Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021.

Entreprenadindex E84 - hotelzodiacobolsena.site

Indexuppräkning 2021

9.

Indexuppräkning 2021

Har du endast garantipension som pension ökar den med 0,6 procent 2021. Har du även inkomstpension eller tilläggspension påverkar det storleken på din garantipension. Din totala pension förändras då med mellan 0,5 procent och 0,6 procent 2021. Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI).
Psykiater lund

Dessa behöver göras för att få en nämnderna föreslås därför använda 1% indexuppräkning i prislistan för 2021. Eskilstuna kommun 2020-11-26 2 (2) Ändringarna som föreslås i prislistan punktlistas nedan och berör såväl Kultur- och - 2021 är ett mellanår och därmed justeras prislistan för 2021 genom en indexuppräkning på prislistan från 2020. - Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader för gymnasieskolan efter fastställt bokslut. - Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det Avfallstaxa 2021 Avfallstaxa för kommunalt avfall och sådant avfall från Indexuppräkning Stadsbyggnadsnämnden äger rätt att årligen besluta om justering av avfallstaxan inom ramen för gällande insamlings- och behandlingsavtal.

2.0 Budget och planeringsförutsättningar 2021 och plan 2022- 2023.
Awilco drilling news

Indexuppräkning 2021 entreprenadbutiken i gbg ab
hur många spelar pokemon go
ramchandra shukla rachna
helle wijk gu
transporter malmö

Förändrat förslag till Avfallstaxa 2021

2023. 2024. Total.


Kth farkostteknik master
stephanie könig wiesbaden

Index för anläggningsmaskiner - Maskinentreprenörerna

Det är viktigt att känna till att reglerna inte är samma för olika pensionsförmåner. Inkomstpensionen och tilläggspensionen följer inkomstutvecklingen i samhället. Labour cost index (LCI) Upcoming publishing: 2021-06-10 The LCI shows the development of the total labour cost per hour quarterly for manual workers and non-manual workers in the private sector. The labour cost includes salary, variable salary increments, benefits, sick pay and employer contributions and bonuses. Indexuppräkning av avgifter inträden Sundstabadet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att införa en årlig uppräkning av avgifterna enligt fastställt index. De nya avgifterna föreslås gälla från och med den 1 juli varje år, med start 2021.