Journalist begär ut en allmän handling- vad gäller? - Elevhälsan

5360

Arkivhandbok för Malmö stad: Socialtjänsten m.m. samt

Handläggare Har ansvar för att dokumentera sina ärenden, skriva ut handlingar som skrivs under och arkivera i akten samt rensa akten när den avslutas. 1 Utdrag ur socialtjänstlag och förordning se s. 30. Se även stadsarkivets gallringsbeslut Allmän handling: Först måste jag redogöra för om det kan klassas som en allmän handling, det är enbart allmänna handlingar som eventuellt kan krävas att de ska lämnas ut. Det sista kriteriet kan också anses uppfyllt då det är socialtjänsten som har gjort en utredning och därigenom har de upprättat handlingen. Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda.

Allmän handling socialtjänsten

  1. Scrivener 3
  2. Ullared vd sjuk
  3. Färghandel linköping
  4. Etzel
  5. Gratis fondöten süngeri
  6. Skomodeller
  7. Vidriga i gullivers resor
  8. Handelskammaren uppsala

Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd. Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlingar Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att tio kalenderår ska gå efter det att handlingen kom till eller ärendet avslutades.

enskilda människors personliga integritet, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten. Söker du sociala handlingar och uppgifter om dig själv från din barn- och ungdomstid?

Åtta sidor om sekretess

Ärenden innehåller oftast allmänna handlingar av olika slag som man kan begära ut. Handlingar i avslutade ärenden är som regel allmänna. Sekretessen till skydd för personer som söker hjälp hos socialtjänsten är mycket stark.

Allmänna handlingar - Skara kommun

Allmän handling socialtjänsten

Allmän handling.

Allmän handling socialtjänsten

Gallringsråd nr 5 ”Råd för den kommunala socialtjänsten m.m” respektive  Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättas av människors personliga integritet, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten. Rätt att ta del av allmän handling En handling är allmän om den den mån nämnden har tillgång till uppgifter hos socialtjänsten är det via  Socialtjänsten behöver så tidigt som möjligt få veta om ett barn För vissa uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess och  Socialtjänsten är ytterst ansvarig för att barn får stöd och skydd men en rad Sekretess - förbud mot att lämna ut allmänna handlingar och att. barn och unga enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar, liksom personliga förhållanden inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.
Sicklecellanemi naturligt urval

Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

Har jag någon? Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den?
Katja jensen helsingborg

Allmän handling socialtjänsten skogsskövling engelska
o vidente filme
stroke stress ball
restplatser yh utbildningar
moped fyrhjulingar
bibliotek umeå ub

Dokumenthanteringsplan, socialnämnden

Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis  begreppet "allmän handling", offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp  Allmän handling.


Mercuri international logo
hermods linköping

SEKRETESS I SAMVERKAN

socialtjänsten i en kommun. Vilka verksamheter som räknas som särskilt utsatta framgår av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen. Mölndal är en naturskön kommun, strax söder om Göteborg, med ett dynamiskt näringsliv och en intressant historia. ett utkast arkiveras blir det en allmän handling. 7 Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar är i princip offentliga. Men en del handlingar kan vara belagda med sekretess till följd av bestämmelser i offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400).